Kazni za ne spremenjeno vstopno državo 250 evrov

Nova pravila o cestnem transportu v okviru Paketa mobilnosti, so pričela veljati 2. februarja in predvidevajo registracijo prehodov državnih meja na digitalnih tahografih.

Paket mobilnost predvideva tudi:

  • obvezno registracijo prehoda državne meje  na digitalnih tahografih;
  • obvezno vrnitev tovornjakov kamiona v centralo svakih 8 tednov;
  • največ 3 kabotaže v eni državi, ki se lahko opravijo v 7 dneh. Po tem tovornjak ne sme vstopiti v to državo vsaj 4 dni.

Doslej so evropske države izvajanje tega pravila urejale v različni meri. Danska ima trenutno trimesečno prehodno obdobje, v katerem ne bo nobenih kazni, medtem ko so nizozemske oblasti povedale, da bodo imele “pragmatičen” pristop k uporabi novih pravil.

Kar zadeva Nemčijo, se pričakuje, da bi se moral Zvezni urad za tovorni promet (BAG) odzvati na podoben način kot Danci, in sicer z začasno opustitvijo kazni. Ko pa se izteče “poskusna doba”, bi lahko voznike zaradi neregistracije na mejnih prehodih kaznovali s kaznimi do 250 evrov.

Kazen 250 evrov bo izrečena v primeru namerne opustitve registracije, v primeru naključne opustitve (pozabljivosti) pa bo globa 125 evrov. Tudi odgovorno podjetje bo kaznovano z globo 750 oziroma 375 evrov, odvisno od kršitve.

Več si lahko preberete tukaj.