Gospodarska vozila

Brez plačila po avtocesti ne gre

Za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase je od 1. aprila 2018 v veljavi elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku, poimenovano DarsGo. Dotrajani sistem cestninjenja prek cestninskih postaj smo zamenjali s sodobnim mikrovalovnim sistemom, ki težka vozila cestnini s pomočjo portalov nad avtocestami in hitrimi cestami.

DarsGo je sodoben elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku, ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Cestninjenje se izvaja s pomočjo posebne naprave DarsGo, ki mora biti nameščena v vozilu. Celotno omrežje avtocest in hitrih cest v skupni razdalji 623 km je razdeljeno na 130 cestninskih odsekov. Na vsakem odseku je nad avtocesto cestninski portal, skozi katerega pelje vozilo. Portal med prehodom zazna napravo DarsGo v vozilu, kar je osnova za obračun cestnine za prevoženi odsek. Cestnina se tako zaračuna popolnoma samodejno in na podlagi prevožene razdalje.

Cestnina se plačuje za vsak cestninski odsek, ki ga vozilo prevozi. Njena višina je odvisna od dolžine posameznega odseka in značilnosti vozila, kot sta število osi in EURO-emisijski razred vozila.

Kontrola na cesti

Velika gostota tovornega prometa pa omogoča, da se kakšen tovornjak tudi izogne plačilu cestnine. Na določenih portalih so nameščene kontrolne kamere, ki zabeležijo prehod brez plačila ali nepravilno nastavljeno DarsGo napravo, in prav kmalu vas lahko že na cesti ustavi kontrola ali pa dobite kazen po pošti na dom. Globe se začnejo pri 800 evrih, globa sledi tudi v primeru, da ni finančnega kritja na napravi DarsGo, da ima uporabnik nastavljeno napačno število osi ali pa da uporablja DarsGo napravo, ki ni bila izdana za konkretno vozilo. Moram povedati, da sistem deluje, saj sem tudi sam plačal 400 evrov kazni zaradi nepravilno nastavljenih osi. Ker pa smo ljudje različni, nekateri smo le pozabili preklopiti na več osi, drugi pa goljufajo namerno, smo se o načinu izvajanja kontrole pogovarjali z Deanom Polcem, vodjo službe za cestninski nadzor.

 

Po 1. aprilu 2018 imamo elektronski plačilni sistem za tovornjake. So se prevozniki že navadili nanj?

Prevozniki so bili zelo veseli uvedbe novega načina plačevanja cestnine, saj se to, da ni treba ustavljati na cestninskih postaji, odraža tudi na manjši porabi ter na času, ki ga ne izgubljajo več zaradi čakanja v koloni.

Koliko je portalov in nadzornih kamer na portalih?

Na našem avtocestnem križu je nameščenih 130 portalov, od tega jih je 15 opremljenih z nadzornimi kamerami v obe smeri. Kamere posnamejo vozilo in preverijo registrsko številko vozila ter jo primerjajo s številko na DarsGo napravi (naprava ni prenosljiva in je vezana na eno vozilo). Nadalje kamera prebere število osi na vozilu in jih primerja s prijavljenim številom osi na DarsGo napravi ter vse podatke posreduje v centralni sistem.

Kako najpogosteje goljufajo?

Zelo pogost pojav, ki ga kljub temu uspešno odkrivamo, je, da se vozijo po cesti brez naprave DarsGo in le-to namestijo le takrat, ko pripeljejo pod nadzorni portal. Do sedaj smo odkrili 156 strank, ki z 250 tovornjaki na ta način zlorablja sistem.

 

Kaj pa vožnja izven avtocest?

Zaznavamo tudi to obliko izogibanja plačila, a to je bolj stvar Policije. Mi jih o tem obvestimo, oni pa potem ukrepajo v skladu z zakonom.

 

Na mestih, kjer so bile prej cestninske postaje, so nastale nadzorne točke?

Tako je. Vseh nadzornih točk je 7. Dogovorili smo se z vsemi organi, ki izvajajo nadzor na avtocestah: Policijo, Finančno upravo RS, Carino, Prometnim inšpektoratom, Veterinarsko inšpekcijo, da opremimo določene točke na avtocesti, kjer bomo lahko nemoteno in predvsem varno izvajali kontrolo in nadzor. Te točke s pomočjo info portalov omogočajo hitro preusmeritev vozil iz prometa ali sprostitev prometa, če je nadzorna točka polna.

Kako pogosto se odločate za nadzor prometa in kako se uskladite z ostalimi službami?

Vsak organ pripravi načrt dela, nato pa si te načrte izmenjujemo. Skupaj določimo datum in uro in če se kateri od organov odloči sodelovati pri nadzoru, se prijavi, pošlje določeno število patrulj, na podlagi prijavljenih organov v nadzoru pa se nato organizira delo na točki nadzora. Vsi nadzori so tako načrtovani in usklajeni med organi. Izjema je le Policija, ki izvaja določene naloge, usklajene na višjem nivoju.

 

So morali nadzorniki opraviti kakšen poseben ali dodaten tečaj usposabljanja?

Naši nadzorniki so opravili različna usposabljanja, da lahko uporabljajo računalniški sistem, ki izvaja nadzor in kršitve posreduje mobilnim enotam na teren in v naš nadzorni center. Vse patrulje so popolnoma avtonomne pri izvajanju nadzora, saj dobijo vse potrebne informacije neposredno v vozilo in se nato odločijo za kontrolo na terenu.

Vas vozniki na terenu upoštevajo, tudi kadar z vami ni Policije?

Moram povedati, da smo imeli na začetku veliko težav z vozniki osebnih vozil, ki so se ob nadzoru prerekali ali niso želeli ustaviti, to se občasno zgodi še danes. Obstajala je bojazen, da bo z vozniki tovornih vozil še slabše, a temu ni bilo tako. Kljub temu da prihajajo z različnih koncev sveta, z vzhoda, zahoda, severa, bližnjega vzhoda … precej manj komplicirajo kot vozniki osebnih vozil in prej plačajo globo. Verjetno je to tudi zato, ker so vezani na rok dostave in se nimajo časa prerekati na cesti.

 

Omenili ste, da prihajajo tovornjaki z različnih koncev sveta. Kako se sporazumevate z njimi?

Cestninski nadzornik ima v vozilu vse ključne informacije za voznike, prevedene v kar 28 jezikov, vključno s pravnim poukom, posledicami neplačila globe ali neplačila cestnine, tako da voznika praktično v njegovem jeziku seznanimo s prekrškom, ki ga je storil, in s sankcijami, ki sledijo.

 

Kaj pa, če nimajo denarja za plačilo globe?

Ko govorimo o tujih voznikih ali tudi naših voznikih, za katere obstaja sum, da bodo zapustili državo in izterjava plačilnega naloga ne bo možna, lahko cestninski nadzornik kot pooblaščena oseba na podlagi zakona o prekrških začasno odvzame vse potne listine, ki jih ima voznik pri sebi, vključno z registrsko tablico. Vse te listine se zadržijo do plačila globe.

Kakšen je postopek kontrole in ali imate kakšno posebno opremo za kontrolo GoBoxov?

Cestninski nadzor je razdeljen na dva dela. En je tehnični nadzorni center, ki je v Postojni. Ta nadzira cestninjenje po celotni državi in dobiva podatke iz centralnega sistema v trenutku. Če je kar koli narobe, sistem prepozna sum na neskladje in ponudi kontrolorju, da na prvem nivoju zadevo preveri ter na drugem nivoju določi, ali gre za prekršek ali ne. Če gre za prekršek, sta na voljo dve možnosti. V kolikor gre za slovenskega uporabnika oz. vozilo, registrirano v Sloveniji, običajno pošljemo plačilni nalog po pošti, predhodno pa od pravne osebe pridobimo podatke o vozniku. Če pa gre za tujca, nadzornik iz nadzornega centra obvesti najbližjo patruljo (s pomočjo sledilnih naprav točno vemo, kje se nahajajo naše patrulje), da prestreže in sankcionira prekrškarja.

Drugi del nadzora pa se nanaša na mobilne enote. Vsaka patrulja ima na vozilu strešno enoto, ki omogoča, da med vožnjo po cesti ali po parkirišču izvaja nadzor mimo vozečih vozil. Na vozilu je zopet kamera za prepoznavanje registrskih tablic in antena za branje mikrovalovnih signalov.

Imamo pa tudi ročno napravo, katero uporabljamo na parkiriščih, kjer se nadzornik sprehodi med tovornjaki z ročno napravo in preveri zadnje transakcije parkiranega vozila.

 

Govoriva o kontroli števila osi in registrskih tablic, kaj pa emisijski razred, tudi ta je pomemben?

Mi tega ne preverjamo. Voznik mora ob registraciji vozila predložiti določene listine, ki dokazujejo emisijski razred, na podlagi česar se vpišejo tudi podatki na napravo DarsGo. V tehnično izpravnost vozila se mi prav tako ne vtikamo. Lahko pa obvestimo ustrezne organe, če nadzornik opazi, da ima kontrolirano vozilo tehnične pomanjkljivosti. Obvestimo jih tudi če pri kontroli tahografov opazimo neskladje oz. manipulacijo.

 

V povprečju koliko je kršitev na mesec?

Nadzorniki mesečno ujamejo okoli 800 kršiteljev.

Kakšne so kazni?

Kazni za nepravilno uporabo in napačno cestninjenje znašajo od 800 do 1000 evrov. Če se globa poravna v 8 dneh, je možno plačati polovičko. Treba je poudariti, da je tudi negativno stanje na predplačniški napravi prekršek. Portal ga zabeleži in takoj javi v nadzorni center. V primeru težjih prekrškov in namerne goljufije pa lahko kazen znaša tudi 4000 evrov. Ko naprava DarsGo ob prevozu pod portalom enkrat zapiska, je vse tako, kot mora biti. Če naprava zapiska večkrat, pa obiščite servis DarsGo, kjer lahko zadeve uredite.