Gospodarska vozila

Višje cestnine v Franciji

S februarjem so v Franciji dvignili cene cestnin, predvsem iz razloga boljšega vzdrževanja in obnavljanja. Cene so se v povprečju dvignile za odstotek in pol, tako da se podražitev giblje  v obsegu 0,58 do 2,92 % za vozila razreda 3 in od 0,58 do 1,59 % za vozila razreda 4

Ker francoske avtoceste tržijo različni koncesionarji, lahko v spodnji razpredelnici razberete podražitve.

 

Koncesionar Razred 3 Razred 4
APRR 0,90 % 0,90 %
AREA 1,82 % 1,59 %
ASF 1,20 % 1,20 %
COFIROUTE 2,92 % 0,67 %
ESCOTA 0,59 % 0,59 %
SAPN 0,58 % 1,54 %