Gospodarska vozila

Tudi uradno zvišanje cestnin v Nemčiji

Zvezni svet je 25. novembra 2022 sprejel peto spremembo zveznega zakona o cestninah za magistralne ceste, ki vključuje cestninske tarife, ki bodo veljale od 1. januarja 2023. Zakonodajni postopek je zaključen z objavo zakona v nemškem zveznem uradnem listu.

V novih tarifah naj bi se bolj upoštevali eksterni stroški za onesnaževanje zrake in obremenjevanje s hrupom. Poleg dosedanje diferenciacije po emisijskih razredih se bodo te nato razlikovale tudi po težnostnih razredih, v težnostnem razredu nad 18 ton pa tudi po osnih razredih.

Kakšne naj bi bile nove cestninske tarife, si lahko podrobneje ogledate v priloženi tabeli:

Nutzerinformationen
Aktualisierte Auflage 2021