Gospodarska vozila

Pritožbe voznikov

Zamude pri raztovarjanju, dolgo čakanje na vstop v logistične centre, težave pri iskanju parkirnega mesta ali stranišča – to so stvari, nad katerimi se pri delu v logističnih centrih največkrat pritožujejo evropski vozniki tovornjakov, je pokazala nedavna raziskava Truckers Life Foundation.

Čeprav so, formalno, pravila dela voznikov jasno opredeljena v nacionalnih in EU predpisih, manjka »kompleksna ureditev varnosti in higienskih pogojev pri delu«, je ugotovitev te raziskave. Celotno poročilo je dostopno na tej povezavi: tukaj

Voznike so prosili, da sami ocenijo logistične baze, ki so jih obiskali, po kriteriju ključnih potreb in pomanjkljivosti glede čistoče in parkirnih pogojev. 37 % vprašanih je odgovorilo, da je na razklad čakalo več kot 3 ure, 42 % voznikov je podoben čas čakalo na natovarjanje. Vozniki so kritizirali slabo razpoložljivost parkirnih mest, skoraj polovica jih je temu dejavniku dala najnižje število točk, poleg tega se je več kot polovica voznikov pritožila na omejen dostop do sanitarij. Pri vprašanju o udobja in pomanjkanje česa jih najbolj prizadene, so vozniki izpostavili pomanjkanje tušev (53,5 %), stranišča (41,3 %), smetnjakov (19,6 %) in trgovin (15,9 %) ter lokale s hitro prehrano (13,1 %).

Pri tem velja omeniti še, da se vozniki niso pritoževali nad varnostnimi predpisi na nakladalno-razkladalnih mestih. Velika večina jih je prepoznala pomen nošenja zaščitne opreme (čelade, dobro vidni brezrokavniki in primerna obutev). Prav tako niso omenjali prekoračitve dovoljene hitrosti ali vožnje po prepovedanih predelih.

Izkazalo se je, da pri varnosti vozniki pravzaprav poudarjajo naslednje:

  • Nevidne, obrabljene cestne označbe,
  • neustrezno označevanje vstopnih vrat in parkirnih mest v logističnih centrih,
  • pomanjkanje višinskih oznak,
  • težko berljivi zemljevidi,
  • znaki slabe kakovosti (vključno z umazanimi in obrabljenimi znaki).

Takšni rezultati niso novost, težave, o katerih se pritožujejo vozniki, pa niso neznanka. Sklepi poročila so v skladu z mnenji, ki so jih pred tem izrazili različni sindikati voznikov in prometne organizacije.

Organizacija Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, ki se denimo bori za izboljšanje delovnih razmer, je svoje člane takrat pozvala k bojkotu pristanišča Alhesirkas v Španiji, kjer, kot so navedli, “z vozniki ravnajo nehumano”. Nemško zvezno združenje za promet, logistiko in ravnanje z odpadki je mesta za nakladanje in razkladanje grajalo zaradi “nehumanega in nesprejemljivega” ravnanja z vozniki. Med drugim je bilo očitkov, da vozniki tovornjakov ne smejo v sanitarne bloke in skupne prostore. Od tod poziv k spremembi novele zakona, ki bi omogočila dostop do omenjenih objektov tudi “zunanjim delavcem”.

Fundacija Truckers Life v zaključku svojega poročila opozarja na paradoks. Upoštevanje pravil o času dela in počitka, ki jih predpisujeta nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU, in njihovo neupoštevanje je predmet resnih sankcij. Obenem pa v nobenem od navedenih zakonov ni določbe, kako zaščititi poklicne voznike in jim zagotoviti varne delovne pogoje na nakladalno-razkladalnem mestu.