Gospodarska vozila

Družba DKV Mobility je dosegla velik napredek pri izvajanju zaveze o podnebnih spremembah in na področju ESG

Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2021 kaže na znatno zmanjšanje emisij CO2 in dobro delovanje na področju dejavnikov ESG

Družba DKV Mobility, vodilna evropska platforma B2B za plačilne rešitve na cesti, je objavila poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2021. V poročilu je med drugim prikazan pomemben napredek pri širjenju polnilnega omrežja in partnerskega omrežja za oskrbo z alternativnimi gorivi ter predstavlja cilje ESG (Environmental, Social, and Governance criteria) za leto 2025.

Družba DKV Mobility je leta 2021 zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 43 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2019. Podjetje je v enem letu skoraj podvojilo mrežo polnilnic za električna vozila in dodatno razširilo mrežo polnilnic za alternativna goriva po vsej Evropi, kjer sprejemajo njihovo kartico. Poleg tega je družba DKV Mobility razširila široko zasnovano strategijo ESG ter napredovala zlasti pri spodbujanju raznolikosti spolov in pri svojih ambicijah na področju korporativnega državljanstva. EcoVadis in Sustainalytics sta prepoznala trajnost in uspešnost družbe DKV Mobility na področju ESG in ji podelila pozitivno oceno.

“Leto 2021 je bilo izjemno. Zabeležili smo dinamično rast in hkrati znatno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov,” je povedal Marco van Kalleveen, generalni direktor družbe DKV Mobility. Eno od naših osrednjih področij ostaja spodbujanje energetskega prehoda s podpiranjem strank pri prehodu na alternativna goriva in e-mobilnost z našimi izdelki in storitvami.”

 

Prehod na trajnostno mobilnost

Leto po tem, ko se je podjetje DKV Mobility zavezalo, da bo do leta 2023 pri svojem poslovanju ravnalo podnebno pozitivno, so rezultati obetavni. V primerjavi z izhodiščnim letom 2019 so zmanjšali emisije toplogrednih plinov do konca leta 2021 za 43 %. Poleg tega so pri DKV Mobility dosegli pomembne mejnike pri izpolnjevanju podnebne zaveze družbe, da bo do leta 2030 zmanjšala intenzivnost emisij CO2 v voznih parkih svojih strank za 30 %: leta 2021 je bilo na primer v oskrbovalnem omrežju podjetja, ki je obsegalo približno 67.000 bencinskih servisov, že približno 20.000 polnilnih postaj za alternativna goriva, kot so utekočinjen zemeljski plin (LNG), stisnjen zemeljski plin (CNG), rastlinska olja, obdelana z vodikom (HVO), ali vodik. S približno 240.000 polnilnih mest za električna vozila konec leta 2021 (trenutno približno 285.000 polnilnih mest za električna vozila), DKV Mobility ponuja tudi dostop do enega največjih omrežij za polnjenje električnih vozil v Evropi.

 

Bonitetne agencije priznavajo strategijo ESG

Poleg doseganja ambicioznih podnebnih ciljev želi družba DKV Mobility pomembno prispevati k ciljem trajnostnega razvoja (SDG – Sustainable Development Goals), za katere je opredelila deset ciljev vpliva ESG za ciljno leto 2025. Ponudnik storitev mobilnosti se je na primer zavezal, da bo do leta 2025 povečal delež žensk na vodstvenih položajih na 35 %, pri čemer je enakost spolov že dosežena pri skupno zaposlenih. DKV Mobility je za svojo trajnostno uspešnost leta 2021 prejel zlato medaljo EcoVadis znane neodvisne agencije za ocenjevanje trajnostnosti. DKV Mobility se s to oceno uvršča med najboljše tri odstotke podjetij v kategoriji “druge podporne storitve za podjetja” in med najboljših šest odstotkov podjetij med več kot 90.000 podjetij, ki jih je decembra 2021 ocenil globalni ponudnik ocenjevanja trajnostnosti.

V začetku leta 2022 je družba DKV Mobility prejela tudi visoko oceno ESG družbe Sustainalytics. DKV Mobility je z oceno 10,5 (nizko tveganje) med dvema odstotkoma najboljših med 15.000 ocenjenih podjetij z vsega sveta.

Poročilo o trajnostnem razvoju DKV Mobility 2021 je objavljeno na https://www.dkv-mobility-group.com/en/sustainability/

Družba DKV Mobility je objavila poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2021, v katerem so poudarjeni dosežki družbe na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG), njena trajnostna strategija ter deset ciljev vpliva ESG do leta 2025. (Fotografija: DKV Mobility)