Avtomobilizem

Projekt ToyotaGo se v občini Kočevje zaključuje

ToyotaGO, pionirski projekt zagotavljanja trajnostne mobilnosti prevozov na zahtevo prilagojen za uporabo na podeželju, je v občini Kočevje zaživel aprila lani. Po letu dni izvajanja storitve se je Občina Kočevje zaradi visokih stroškov, ki so v popolnosti na plečih občine, odločila, da projekta v enaki meri ne bo nadaljevala.

»Cilji, da poleg starejših dosežemo še mlajše uporabnike, starše, ki so prevoze koristili za mobilnost svojih otrok ter dnevne migrante, so bili doseženi. Ekonomija obsega, demografska struktura prebivalstva in tip poselitve pa stroške prevoza po potniku dvigujejo na več desetkratnik tistega v urbanem okolju, kar nam onemogoča, da bi z izvajanjem storitve nadaljevali brez državnih subvencij. V duhu skladnega regionalnega razvoja, decentralizacije države, oživljanja podeželja in uravnoteženega razvoja obmejnih regij ter depopulacijskih območij bi bila subvencija tovrstnih oblik trajnostne mobilnosti edini smotrni odgovor države na reševanje omenjenih problematik, zato apeliramo na odločevalce, da zapolnijo to vrzel,« je ob zaključku projekta povedal kočevski župan, dr. Vladimir Prebilič.

Odločitev, da s projektom ne nadaljujejo, ni bila lahka, saj so uporabniki tovrstno obliko mobilnosti sprejeli za svojo in je številnim olajšala vsakdan ter staršem prihranila marsikatero pot.

Toyota je v tesnem sodelovanju s partnerji projekta Občino Kočevje, Komunalo Kočevje in Zavodom Sopotniki razvila edinstveno aplikacijo ToyotaGO, ki omogoča varne, zanesljive in enostavne prevoze na zahtevo. Z implementacijo storitve, eno od oblik trajnostne mobilnosti, bodo nadaljevali na drugih območjih Slovenije. »Kočevje je bilo eno leto mobilnostni laboratorij, ki nam je omogočal razvoj in pridobivanje neprecenljivih izkušenj s področja spoznavanja in vpeljave novih mobilnostnih navad. Kljub temu, da z izvajanjem ToyotaGO v Kočevju zaključujemo, verjamemo, da smo postavili trdne temelje za razvoj tovrstnih storitev v prihodnosti drugod v Sloveniji in širše ter s tem orodje za omogočanje nadstandardnih storitev prebivalcem periferije ter oživljanje in pomlajevanje podeželja,« je povedal direktor Toyota Slovenija, Gregor Mauko.

»Želje po omogočanju mobilnosti na podeželju in izven mesta ne bomo opustili in prepričani smo, da bomo na tem področju s Toyoto ostali pomemben partner,« dodaja župan. Skupni napori bodo usmerjeni predvsem v iskanje podpore države pri financiranju projekta oziroma omogočanja subvencij za tovrstne prevoze, kot jih organizirane oblike javnega potniškega prometa že imajo.