Tehnika

Pametni semaforji

Na Nizozemskem testirajo inteligentni sistem za upravljanje s semaforji na križiščih. To so t.i, pametni semaforji, ki lahko med sabo in vozili izmenjujejo informacije.

Na ta način se čas gorenja zelene luči prilagaja intenzivnosti prometa. Sistem pošilja in sprejema informacije ter komunicira z drugim semaforjem ter z vozili, saj so signalne naprave vgrajene v vozila javnega prevoznika, tovornjake, reševalna in policijska vozila.

Na ta način naj bi se čas porabljen na cesti skrajšal za 10 %. Zaradi dejstva da se ob podaljšanem intervalu zelene luči vozila manj zaustavljajo, se znižujejo tudi emisije CO2.

Podoben sistem je že postavljen tudi v Avstriji, kjer so 110 tovornjakov opremili s posebnimi oddajniki, ki komunicirajo s semaforji. Signal, ki ga oddaja tovornjak pride do semaforja, ki prilagaja čas gorenja zelene luči. S tem imajo tovornjaki več časa da prevozijo križišče, brez ustavljanja in ustvarjanja gneče.