V petek prične veljati popolna zapora za tovornjake skozi predor Golovec

12. junija se prične popolna zapora zahodne predorske cevi Golovec. Zapora bo trajala predvidoma do 16. avgusta. Ob tem bo ves promet preusmerjen skozi drugo cev. Obnova bo potekala 24 ur na dan in vse dni v tednu. DARS bo s sprotnim prilagajanjem delovne zapore prometnim tokovom poskrbel, da bodo dela predstavljala čim manjšo motnjo v pretočnosti na ljubljanskem obroču.

Predor Golovec, ki je bil odprt leta 1999. Po več kot dveh desetletjih uporabe že kaže znake poškodb, ki so potrebne sanacije. Ker gre za enega od prometno najbolj obremenjenih predorov, kjer se tako lokalni kot tranzitni tovorni promet vsako leto povečujeta, bo družba DARS obnovo izkoristila tudi za nadgradnjo varnostnih sistemov v predoru. Posledica prenove bodo poleg večje varnosti in pretočnosti tudi nižji stroški vzdrževanja predora v prihodnje.

Prepoved za vozila nad 3,5 tone

Na podlagi podatkov števcev prometa iz preteklih let je bilo za čas obnove izbrano poletno obdobje, tip zapore 2+1 pa bo z menjavanjem pasov omogočil sprotno prilagajanje jutranjim oziroma popoldanskim konicam. To pomeni, da bosta med obnovo zjutraj vzpostavljena dva pasova v smeri od juga proti severu in en pas v nasprotni smeri, popoldne pa obratno.

Med zaporo zahodne cevi bo promet po sosednji cevi dovoljen samo za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase. To je za t. i. vinjetna vozila, preostala bodo morala uporabiti druge dele obroča. S tem bo, poleg večje pretočnosti, zagotovljena predvsem večja varnost prometa v vzhodni cevi, po kateri bo promet potekal dvosmerno.

Za zagotavljanje večje pretočnosti prometa skozi predor v času zapore se bo pred začetkom glavnih gradbenih del izvedla preureditev križnega prehoda z ene polovice avtoceste na drugo na južni strani predora. Trenutno stanje zaradi velike višinske razlike med levo in desno polovico avtoceste dopušča varen prehod le pri manjših hitrostih. Z novo rešitvijo bo hitrost vožnje čez križni prehod lahko dosegala 60 km/h. Toliko je tudi predpisana omejitev hitrosti skozi celotno območje spremenjene prometne ureditve zaradi del.

Po končani obnovi zahodne cevi predora sledijo dela v sosednjem pokritem vkopu Strmec. Le ta bodo potekala v nočnem času in pod prometom, zato ne bodo predstavljala večje obremenitve za promet. Obnova vzhodne cevi pride na vrsto prihodnje leto. Prav tako v obdobju poletnih mesecev, ko je na vzhodni ljubljanski obvoznici najmanj prometa. Obnovo bo izvedlo podjetje Kolektor CPG, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, vrednost pogodbenih del pa znaša 8.556.648,62 EUR brez DDV.

Več informacij o projektu obnove predora Golovec, časovnici del in ureditvi prometa v času del si lahko preberete na tej povezavi.