Dodatne označbe varnostne razdalje

DARS bo v letošnjem letu okrepil preventivne vsebine na avtocestnih odsekih, kjer uporabniki avtocest pogosteje prekoračijo najvišjo dovoljeno hitrost ali pa je zanje značilna visoka gostota vozil. S tako imenovanimi »strešicami«, ki so horizontalna označba, želimo voznikom omogočiti, da pri svojem slogu vožnje uporabljajo varnostno razdaljo. Poleg strešic je na vertikalnih tablah predpisano prometno pravilo, da je treba vzdrževati takšno razdaljo med vozili, ki je enaka razdalji med dvema narisanima strešicama.

 

 

DARS je v začetku junija 2020 s temi označbami in tablami opremil odseka avtoceste A1 med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru. Na terenu je delo potekalo tako, da so vzdrževalci izvedli vso horizontalno signalizacijo. Avtocestna vzdrževalna baza Postojna je dela izvajala celo v nočnem času, na obeh odsekih so skupno narisali 228 strešic, delo pa je izvajalo osem delavcev. Vertikalno signalizacijo je izdelal in postavil usposobljen izdelovalec po pogodbi.

 

 

Do konca junija bo takšen sistem vzpostavljen tudi na odseku avtoceste A2 med Grosupljem in Ivančno Gorico proti Novemu mestu, v poletnih mesecih pa še na štajerski avtocesti A1 med Vranskim in Šentrupertom v obeh smereh vožnje. Prvo poskusno označitev preventivne vsebine, ki opozarja na nujno ohranjanje varnostne razdalje, je sicer DARS izvedel že maja 2018 na gorenjski avtocesti A2 med počivališčem Povodje in Vodicami, jeseni 2018 pa so se strešice realizirale tudi na odseku gorenjske avtoceste med Naklim in priključkom Kranj zahod. Pravno podlago za takšne označbe ima DARS kot upravljavec cest po določilih Zakona o cestah.

 

 

Kot upravljavec omrežja, kjer vožnje potekajo z visokimi hitrostmi, želi DARS uporabnike avtocest opozoriti na pomen varnostne razdalje tudi z osveščanjem. Vozniški slog z ustrezno varnostno razdaljo pa ni pomemben le na avtocestah, ampak tudi pri vožnji na ostalih cestah. DARS je v ta namen pripravil več preventivnih akcij oziroma vsebin, na katere so se pozitivno odzvali tako mediji kot uporabniki avtocest. Osnovno sporočilo teh akcij ostaja enako: pravilna je le tista vožnja, ki upošteva varnostno razdaljo. Vpliv omenjenih ukrepov se že odraža tudi v prometu – podatki števcev prometa kažejo, da vse več voznikov upošteva predpisano varnostno razdaljo pri vožnji.

 

Razdalja med dvema strešicama nam pokaže, kakšno razdaljo moramo vzdrževati do vozila pred nami, ko vozimo s hitrostjo 130 km/h.