Gospodarska vozila

Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu

Image 3 of 8
Uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave RS, DARS in Inšpektorata RS za delo so, ob podpori Evropskega organa dela (European Labour Authority – ELA), danes na štirih lokacijah izvajali usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu.
Nadzor predstavlja nadaljevanje skupnih aktivnosti, začetih v lanskem letu – podoben nadzor je bil izveden aprila lani na počivališču Dul, sledil je skupen nadzor na Hrvaškem v decembru 2023. Kot opazovalci so se danes nadzora na lokaciji avtocestnega počivališča Šmarje-Sap udeležili predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov (delovna inšpekcija in prometna inšpekcija) in hrvaške policije (mobilna enota prometne policije), predstavniki nemške policije, med njimi tudi predstavnik Evropskega združenja prometnih policij, predstavniki Evropskega organa dela ter predstavnik Evropske komisije, ki pri Generalnem direktoratu za mobilnost in promet pokriva omenjeno področje. Nadzor nad izvajalci mednarodnih prevozov potnikov je nacionalno ter mednarodno usklajen, izvajal pa se bo tudi jutri, 23. maja 2024.

Vsak dan se širom Evrope izvajajo številne prevozne dejavnosti. Prevozniški sektor je ključen za evropsko gospodarstvo, ki se spopada s številnimi izzivi tako z vidika voznikov kot prevoznikov in ostalih udeležencev v prometu.

Image 6 of 8

Nadzorni organi v zadnjih letih prejemajo številne prijave zoper izvajalce prevozov potnikov v mednarodnem prometu. Prijavam sledijo posamezni inšpekcijski nadzori nad izvajalci mednarodnih prevozov potnikov, tako v cestnem prometu kot tudi na sedežih domačih prevoznikov. V takih nadzorih so ugotovljene različne kršitve.

Današnje aktivnosti nadzornih organov, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave RS in Inšpektorata RS za delo, ob podpori Evropskega organa za delo, so bile usmerjene v temeljit pregled z vidika spoštovanja določb socialne zakonodaje (celovitost podatkov, časi voženj, odmorov in počitkov, celovitost podatkov, uporaba tahografa in voznikovih kartic), nadzor nad tehnično brezhibnostjo vozil, s katerimi se ti prevozi izvajajo in nadzor nad izvajanjem mednarodnih prevozov potnikov v cestnem potniškem prometu (spoštovanje dovoljenj, voznih redov in itinerarjev).