Po novem letu spremembe na naših cestah

Že takoj po novem letu se nam na cestah obetajo spremembe, kakšne in kaj prinašajo preberite v nadaljevanju.

Najprej naj bi uvedli t.i. avtocestno policijo, ki pa se bo uvajala postopno. V prvi fazi bo njeno delo vezano zgolj na nadzor prometa, na daljši rok pa bo prevzemala tudi druge elemente policijskega dela, kot je preiskovanje kaznivih dejanj, iskanje storilcev ter preprečevanje nezakonitih migracij.

Avtocestna policija bo imela sedež v Postojni, imeli pa bodo tudi pet dodatnih lokacij po Sloveniji. Na samem začetku naj bi vsako enoto sestavljajo 15 policistov, ko pa bo projekt zaživel v celoti bo v avtocestni policiji zaposlenih več sto policistov.

“Prepričan sem, da bo zagon te policije prispeval k dvema bistvenima ciljema: na eni strani je prometna varnost, saj verjamem, da bo na slovenskih avtocestah precej več reda, precej manj nesreč in manj mrtvih, na drugi strani pa bo, glede na to, da se povečuje število kaznivih dejanj na slovenskih avtocestah, to pripomoglo k boljšemu raziskovanju in pregonu tistih, ki kazniva dejanja izvršujejo,” je dejal minister Hojs.

Pri podpisu sporazuma so aktivno sodelovali tudi pri DARSu, kjer se strinja, da bo država z avtocestno policijo zagotovila večjo varnost na avtocestah in hitrih cestah, izboljšala pa se bo tudi pretočnost. Spomnil je na prepoved prehitevanja tovornih vozil nad 7,5 tone na avtocesti od Šentilja do Kopra, ki bo začela veljati prihodnje leto.

Že sedaj veljajo določene omejitve pri prehitevanju za tovorna vozila, pa vozniki teh omejitev ne spoštujejo. Avtocestna policija bo veliko pripomogla, da bodo vozniki tovornih vozil spoštovali predpise, s tem pa se bo izboljšala pretočnost in nenazadnje tudi varnost.

 

Slovenske avtoceste so preobremenjene

Prvi mož Darsa Hajdinjak je še izpostavil preobremenjenost slovenskih avtocest, pa tudi številne pretežke tovornjake, ki po slovenskih cestah vozijo nekaznovano. “Po uvedbi prepovedi prehitevanja tovornih vozil v januarju je naslednji korak k večji varnosti in pretočnosti tudi uvedba t. i. tretjega voznega pasu iz smeri Domžal in Vrhnike proti Ljubljani, s čimer bomo v jutranjih in popoldanskih konicah lahko odpravili nepotrebne zastoje in čakanja,” je pojasnil.

Na podlagi danes podpisanega sporazuma o medsebojnem sodelovanju za izboljšanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji bodo sicer deležniki pripravili in podpisali še izvedbeni sporazum, v katerem bo med drugim opredeljeno, kaj bo avtocestni policiji ponudil Dars. Hajdinjak je pojasnil, da pogovori tečejo na eni strani o sofinanciranju prevoznih sredstev, na drugi strani pa o zagotavljanju logistike, denimo prostora na avtocestnih bazah in nekdanjih cestninskih postajah.