Nova pravila pri parkiranju na avtocestah

Začele so veljati spremembe zakona o prometnih pravilih na cestah, ki ureja parkiranje vozil na počivališčih na avtocestah in hitrih cestah.

Avtobusi in tovornjaki z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg lahko parkirajo le na označenih parkirnih mestih, v skladu s prometno signalizacijo in to največ 25 ur. Na avtocesti in hitri cesti je prepovedano parkirati ali pustiti sam priklopnik. Za prekršek je predpisana globa v višini 300 evrov, za pravno osebo 1000 evrov in za odgovorno osebo pa 300 evrov.

Motorno vozilo z največjo dovoljeno maso do 3.500 kg lahko parkira le na označenih parkirnih mestih, v skladu z nastavljeno prometno signalizacijo. Za prekršek je voznikom predpisana globa v višini 150 evrov.

Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Za neoznačeno vozilo se voznikom izda kazen v višini 150 evrov.

Tehnična naprava – lisice, se nameščajo na vozilo, ki je nepravilno parkirano in za katerega ni mogoče določiti lastnika (vozila s tujimi registrskimi tablicami), kar onemogoča nadaljevanje vožnje. Stroške namestitve in odstranitve ter škodo na tehničnih sredstvih plača lastnik ali voznik vozila.

Vozilo, ki je parkirano zunaj označenega parkirnega mesta ali je na označenem parkirišču parkirano več kot 30 dni, bo upravitelj odstranil in po treh mesecih uničil ali prodal. Odstranitev vozila se izvede na stroške lastnika vozila.