DARS ukinja cestninske popuste

Vlada je julija 2020 sprejela nekatere spremembe na področju cestninjenja vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Spremembe stopijo v veljavo s 1. septembrom 2020.

Za vozila na alternativni pogon, ki glede emisij izpolnjujejo zahteve, ki so predpisane za emisijski razred EURO VI, bo znašal faktor prilagoditve višine cestnine 0,60. To pomeni, da bodo tovrstna vozila, enako kot vozila emisijskega razreda EURO EEV in EURO VI, plačevala le 60 odstotkov cestnine, ki jo določa sklep vlade in ki velja za vozila, ki najbolj obremenjujejo okolje (EURO 0–III). Med vozila na alternativni pogon sodijo vozila na npr. plinski ali električni pogon, medtem ko za vozila na hibridni pogon ta določba ne velja.

Lastniki teh vozil naj preverijo, kateri EURO-emisijski razred imajo v sistemu registriran trenutno. Če ta ni EURO VI, morajo to sporočiti DARS d.d., Klicnemu centru za cestninjenje, na telefonsko številko +386 1 518 8 350 ali na elektronski naslov info@darsgo.si, kjer bodo dobili navodila, kako najhitreje urediti to spremembo.

 

Od 1. septembra 2020 stranke, ki so z družbo DARS sklenile pogodbo o odloženem plačevanju cestnine, ne bodo več upravičene do količinskih rabatov na mesečno porabo cestnine in bodo glede tega izenačene z vsemi ostalimi uporabniki sistema DarsGo.

Rabati so bili ukinjeni zato, ker je Slovenija glede tega dobila opozorilo iz Evropske komisije, saj je dodeljevanje rabatov samo strankam, ki imajo pogodbe o plačevanju cestnine sklenjene neposredno z DARS, diskriminatorno. Pritožbe na to temo so dobivali že dalj časa od bencinskih kartičarjev in ponudnikov storitev EETS, pa tudi neposredno od posameznih avtoprevoznikov, ki so jim taki rabati za velika podjetja pomenili nelojalno konkurenco. Rešitev je bila, da se pogoji izenačijo za vse stranke. To pomeni ali rabate priznajo vsem uporabnikom ali jih ukinejo za vse. Uvedba rabatov za vse uporabnike bi bila/je z vidika cestninskih prihodkov nesprejemljiva. Zato se le ti ukinjajo!

Na področju cestninjenja lahkih vozil z največjo dovoljeno maso do 3.500 kg, ki cestnino plačujejo z nakupom vinjete, s 1. septembrom 2020 ne bo nobenih sprememb.