"

Na Hrvaškem plačilo kazni le še s kartico

Hrvaška policija opominja, da od 1. julija gotovinsko plačilo prometnih kazni na kraju samem ne bo več mogoče. Ministrstvo za notranje zadeve v celoti prehaja na negotovinsko pobiranje glob preko POS naprav, v teku je usposabljanje policistov.

Kot so sporočili, je MNZ nabavilo 600 POS naprav, ki so jih razporedili po vsej Hrvaški in jih razdelili policijskim postajam, nato motoristom, patruljnim čolnom, poslali pa so jih tudi na mednarodne mejne prehode in postaje mejne policije.

Kot navajajo, policija že uporablja POS naprave za pobiranje kazni na terenu, s 1. julijem pa možnost plačila globe v gotovini sploh ne bo več obstajala. Osebi, ki plača globo preko POS naprave na kraju storjene kršitve, bo izročeno potrdilo o plačilu globe in stroškov postopka ter izpisek o opravljenem poslu preko POS naprave.

Polovica kazni

S plačilom globe na kraju samem – za prekršek, za katerega je predpisana le globa do 2.000 kun, se znesek zmanjša za polovico. Če želite kazen plačati na licu mesta, pa ne morete (nimate kartice pri sebi, nimate dovolj sredstev na računu ipd.); vam bo policist izročil obvestilo o prekršku. V tem primeru se bo kazen štela za plačano na licu mesta, če v treh dneh od prejema obvestila plačate polovico zneska in organu, ki je ugotovil kršitev, predložite dokazilo o plačilu.

V primeru, da ne želite plačati na licu mesta, vam bo izdan obvezen prekrškovni nalog, pri čemer se bo štelo, da je globa plačana v celoti, če plačate 2/3 globe v roku 8 dni od dneva prekrška.