Pogoji naročila Revije TRANZIT

To so pogoji naročila Revije TRANZIT.

Naročnik/naročnica/podjetje jamčim za:

  • pravilnost in resničnost podatkov v naročilnici,
  • da do poteka izbranega obdobja naročila ne bom prekinl-a naročnine,
  • da lahko do preklica vse moje podatke hranite in obdelujete za namen naročila revije (izdajo računov, pošiljanje revije na moj naslov, obveščanje o novostih),
  • da bom račune poravnaval-a do roka plačila na vsakokratno izstavljenem računu,
  • da vas bom o morebitnih spremembah, ki zadevajo naročnino, obveščal-a sproti najkasneje v 8-ih dneh od nastanka spremembe,
  • itd.