Gospodarska vozila

Podaljšan čas vožnje

Ministrstva za promet po večini držav članic EU so že ublažila obstoječo zakonodajo o delovnih časih zaradi izredne situacije.

Tudi slovensko Ministrstvo za infrastrukturo je ukrepalo in odprlo kontaktno številko (01) 478 8512, na kateri vam bodo skušali odgovoriti na vaša vprašanja oz. vam pomagali s koristnimi informacijami.

Se je pa večina držav EU odločila, da upoštevajo sporazuma AETR in Zakon o delovnem času in obveznih počitkih. Le ta v primeru izrednih situacij, kar koronavirus zagotovo je, daje pravico vozniku, da lahko odstopa od pravil in zakonov o času vožnje, pavze in odmora.

Če je prišlo do odstopanja od predpisanega delovnega časa, mora voznik takoj po zaustavitvi natisniti izpisek dnevnih aktivnosti iz tahografa. Na hrbtno stran opisati vzrok za podaljšanje vožnje (člen 9. AETR sporazum). Vzrok lahko napišete tudi v slovenskem jeziku, kar bo jasen signal kontrolnim organom, da je bilo odstopanje v skladu z nepredvidljivimi dogodki.

Na listek napišite približno takšno besedilo: »V skladu z 9. členom AETR, je bila podaljšana vožnja za ___ minut zaradi vožnje v konvoju, ali zaradi iskanja novega parkinga, saj je bil prvi možen zaprt zaradi korona virusa, ali zaradi izrednega premikanja vozila na naslednji parking …«. Pri kontroli, je potrebno nadzornikom pokazati tudi ta izpisek, ki ga morate imeti s sabo 28 dni, nato pa ga morate hraniti na sedežu podjetja.

Kar nekaj držav pa je tudi z državnim odlokom dovolilo podaljšanje delovnega časa. Tako lahko vozniki do konca meseca marca 2020 v Belgiji na teden vozijo 60 ur, v dveh tednih pa 96 ur. Na Danskem so prav tako začasno zmanjšali pravila za tedenski odmor, ob tem pa lahko tovornjaki vstopajo tudi »zelene cone« v centru mesta. Na Nizozemskem so dnevni čas vožnje iz 9 dvignili na 11 ur, tedensko pa iz 56 na 60 ur. Ta pravila veljajo do 6. aprila. Irska dovoljuje do 16. aprila dovoljuje, da šoferji opravijo 112 ur dela, vikend odmor pa se lahko skrajša na 24 ur. Skrajšane odmore ni potrebno nadomeščati. Na Norveškem so radikalno poenostavili pravila, kjer je važno le, da šoferji delajo redne 45 minutne pavze in 9 urne odmore. Prav tako na Poljskem dvigujejo delo na 11 ur in 60 ur tedensko. Enako velja za Veliko Britanijo in tudi Avstrijo, kjer je odlok v veljavi do 14. aprila. V Avstriji so dvignili dvotedensko delo na 100 ur, 45 minutni odmor pa se sedaj lahko izvaja po 5,5 urah vožnje.