Avtomobilizem

Poraba se bo dvignila za 20 in več odstotkov

   

 Vsi vemo, da obljubljene vrednosti porabe goriva pri avtomobilih, katere obljubljajo proizvajalci v realnosti skoraj nikoli ne moremo doseči. Z jesenjo vstopa v veljavo nov enoten testni standard, ki določa obsežnejše testiranje, po katerih bo tudi poraba bolj realna, se pravi za 20 ali več odstotkov višja.

Obstoječi testni standard, ki se imenuje NEDC (New European Driving Cycle), so pričeli izvajati že leta 2000. Od takrat pa do danes so bile izmerjene vrednosti porabe zelo nizke, s tem pa tudi vrednosti izpuhov, na kar so opozarjali kupci in tudi vsi, ki so verjeli, da ta vozila veliko bolj obremenjujejo okolje, kot pa navajajo proizvajalci. Sedaj naj bi bilo tega konec, saj prihaja nov standard testiranja: WLTP, World Harmonized Light Vehicle Test Procedure ali enotni svetovni testni standard.

Testiranje bo sedaj daljše, natančnejše in obsežnejše, kar naj bi preprečilo malverzacije in navajanje nerealnih podatkov o porabi in izpustih.

V osnovi bo tudi WLTP kakor NEDC laboratorijski test, a bodo ti testi vseeno precej bolj natančni, saj temeljijo na dejanskih podatkih, zbranih v realnem času in prometu. Zaradi obsežnejših, natančnejših in daljših testov, bodo rezultati bolj natančni, kar pomeni, da se bo poraba, katero navajajo proizvajalci v tehničnih podatkih, dvignila tudi za 20 ali več odstotkov. To pa bo tudi manjša težava za proizvajalce, saj vsi modeli ne dosegajo zahtevanih ekoloških standardov in jih morajo proizvajalci umakniti iz prodaje, dokler ne zadostijo zahtevam.

Od slej bomo tako prejeli bolj natančne rezultate koliko dejansko porabi kakšno vozilo z določenim motorjem, seveda pa bo poraba še naprej odvisna tudi od načina vožnje in »teže« voznikove noge.